Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
Paloniitty Oy:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä

Paloniitty Oy
Y-tunnus: 2310392-6
Osoite: Pikku-Leheentie 45, 14870 Tuulos
Sähköposti: sauli@paloniitty.fi
Puhelin: 045 773 48778

YHTEYSHENKILÖ HENKILÖREKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA
Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy, Pikku-Leheentie 45, 14870 Tuulos tai sauli@paloniitty.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Paloniitty Oy:n verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Paloniitty Oy:n verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä viestintä Käyttäjän suuntaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Yhteystiedot
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Paloniitty Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Mahdolliset manuaalisesti käytettävät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS- JA POISTO-OIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää poistamaan hänestä rekisteröidyt tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Sauli Paloniitty, Paloniitty Oy, Pikku-Leheentie 45, 14870 Tuulos tai sauli@paloniitty.fi