Sulje


Tallentavat ja etäluettavat mittauslaitteet

Paloniitty Oy on kehittänyt ja soveltanut nykytekniikan tuomia mahdollisuuksia suureiden tallentamiseen ja seurantaan jatkuvatoimisilla loggereilla ja etäluettavilla mittalaitteilla. Näillä menetelmillä voidaan luotettavammin seurata suureissa tapahtuvia muutoksia ja tehdä analysointi ja toimenpide-ehdotukset.

Tyypillisimpiä mitattavia suureita ovat:
-Lämpötila
-Kosteus
-Paine-ero
-Hiilidioksidipitoisuus
-VOC mittaus = haihtuvat yhdisteet

Sovelluskohteita on mm.:
-Rakenteiden kuivumisen / kastumisen seuranta
-Siäilmamittaukset
-Ilmanvaihdon toiminnan mittaus
-Energiavirtojen mittaukset
Viimeksi muokattu 19.1.2017