Sulje


CLT rakenteiset rakennukset

Puurakentamisella on pitkät perinteet suomalaisessa rakentamisessa. On myös kiistatta osoitettu, sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa, puun käytön terveydelliset positiiviset vaikutukset. Keskeisimpänä ovat puun kyky tasata sisäilman kosteutta, hiilidioksidia ja muita tuntemattomiakin suureita.

CLT on nykyaikainen jalostettu hirsitalo. CLT rakennuksessa runkona toimii CLT umpipuu. Rakenne muodostuu ristiinlaminoidusta puusta.
CLT- on lyhenne sanoista Cross Laminated Timber. Kyseessä on puusta liimaamalla yhteen saatu seinän kokoinen umpipuuelementti. Rakennetta voitaisiin kutsua myös hirsielementiksi. Onhan lamellihirsi vastaavanlainen rakenne. Ero lamellihirsimökkiin tulee rakenteen painumattomuudesta, ilmatiiviydestä sekä siitä että samasta levystä voidaan tehdä myös välipohjat ja vesikatot, jota ei hirsirakentamisessa ole totuttu tekemään.

Haastattelu CLT rakentamisesta Sauli Paloniitty
CLT tulee asuinrakentamiseen
Teksti: Vesa Tompuri      

Ristiin laminoitu puurunko on osin korvaamassa hirsirakentamista asuinrakentamisessa. Suomeen on lyhyessä ajassa perustettu useita CLT (Cross Laminated Timber) -tehtaita, jotka valmistavat tuotteita myös välipohja- ja kattorakenteeksi.

Timpurista rakennusinsinööriksi ja arvostetuksi kouluttajaksi edennyt Sauli Paloniitty nostaa CLT:n yhdeksi onnistuneeksi esimerkiksi siitä, miten hänen mielestään liian mutkikkaaksi käynyttä rakentamista tulisi yksinkertaistaa – ja näin vähentää rakennusten teknisiä riskejä.
Puurakentamisen ja betonirakentamisen keskinäinen kisa on ajoittain saanut suorastaan ”verisiä” piirteitä. Siinä tuoksinassa on herkästi unohtunut, että kummallakin materiaalilla on taattu paikkansa suomalaisessa rakentamisessa. Tuotekehitys on aktiivista molempien materiaalien parissa, eikä kummankaan käyttö ole vähenemään päin. Puulla on tavallaan haastajan asema, mikä on pakottanut kehittämään aivan uudenlaisia ratkaisuja. Yksi onnistuneimmista on kantavien puurakenteiden toteutus ristiinlaminointitekniikalla.
CLT-levyt koostuvat vähintään kolmesta ristikkäin liimatusta lamelli- eli puulevykerroksesta, ja ne valmistetaan yleensä suurina, useiden kymmenien neliömetrien kokoisina levyinä.

Hirsirakentaminenhan on tunnetusti yleistynyt kaikilla rakentamisen sektoreilla. Hirsirunko on muun muassa sisäilmasyistä yleistynyt myös julkisessa rakentamisessa. CLT:n ja hirren isoin ero on siinä, että CLT:stä voi rakentaa koko rungon. Siksi on ilmeistä, että se tulee jossain määrin korvaamaan puurunkotaloja sekä osin hirsirunkoja, toteaa toimitusjohtaja Sauli Paloniitty Paloniitty Oy:stä.

Paloniityn tie rakentamisen asiantuntijaksi on poikkeukselliseksi: timpurista rakennusmestariksi ja edelleen rakennusinsinööriksi ja ylempi AMK tutkinto korjausrakentamisesta, minkä jälkeen vielä hankittu pedagoginen pätevyys avasi tien Hämeen ammattikorkeakoulun pitkäaikaiseksi lehtoriksi. Tämä polku oli Paloniityn mukaan kuljettu loppuun, kun ei enää ollut mahdollista sekä opettaa että tehdä osaviikkoisesti käytännön rakennusalan kehitystehtäviä.

”Ryhdyin kouluttajayrittäjäksi, ja samalla testaan uusia materiaaleja ja rakenneratkaisuja. Minua kiinnostaa kehittää rakentamista yksinkertaisempaan suuntaan, toisin kuin rakennusteollisuuden valtavirtaa. CLT-talojen pienimuotoinen rakentaminen on osa tätä toimintaa. Rakenneosat valmistaa kemiläinen oppilaitos Lappia”, Paloniitty toteaa.

Ihmettelyn aiheita riittää
Paloniityn rauhallinen ja kiihkoton pohdinta siitä, minkä suomalaisessa rakentamisessa voisi hänen mielestään tehdä toisin, herättää kunnioituksen: tässä puhuu ääni, jonka takana on vahva käytännön kokemus ja ennakkoluuloton oma ajattelu.
”On aika varmaa, ettei esimerkiksi nykyaikainen talotekniikka ole käytössä läheskään niin kauaa kuin hyvin tehty betoni-, teräs- tai puurunko. Siksi on aika kummallista, että tekniikka aina kätketään rakenteisiin. Se on siksi hankalaa ja kallista vaihtaa. Missään muualla tämä käytäntö ei näy olevan yhtä sitkeässä kuin Suomessa”, Paloniitty pohtii.
Hän myös ruotii vallitsevaa hinkua rakentaa talonrakenteet monikerroksisina. Tässä mielessä hän tunnustautuu perinteisen rakentamisen kunnioittajaksi.
”Kun rakennusteollisuus kehittää uusia tuotteita, niille pitää sitten löytää käyttöä. Osa tuotteista tulee tarpeeseen, osaa ei tarvittaisi. Nyrkkisääntönä pitäisin, että mitä vähemmän erilaisia materiaaleja samassa talossa on, sitä pienempi on rakennusvirheiden mahdollisuus. Sama minimoinnin periaate pätee työmaalla tehtävään työhön: mitä vähemmän tehdään paikan päällä, sitä varmempia rakenteita saadaan aikaan. Tässä mielessä CLT on yksi esimerkki oikeaan suuntaan”, Paloniitty pohtii.


CLT Saunarakennus

Yrityksellemme on rakennettu vuoden 2016 aikana uusi vuokramökkirakennus tulevaisuuden rakennustekniikalla. Rakennus on poikkeuksellinen erityisesti runkorakenteeltaan mutta myös moderni arkkitehtuuriltaan.

Suunnittelussa ja rakentamisessa on pidetty kantavana ajatuksena, sisäilmaterveys,yksinkertaiset yksiaineiset rakenteet, tunnetut rakennusmateriaalit, kuivaketju sekä rakenteiden huoltovapaus ja pitkä elinkaari.

Rakennuksen perustus muodostuu reunoilta vahvistetusta teräsbetonilaatasta siten, että lattiapintana toimii mastertop-pinnoitettu betonivalu. Rakenne on yksinkertainen ja kestävä. Kaikki talotekniikka on upotettu lattiavaluun, jotta vältytään seinärakenteissa sähkövedoilta.

Kuva perustuslaatasta ja runkovaiheesta. Huomaa lattian pinta on valmis.


Runkona on kuusesta kolmella lamnellilla liimattu CLT. Seinien vahvuus on 120mm ja niihin ei tule lisäeristettä. U-arvo on 0,8.
Välipohjien paksuus on 90mm. Yläpohjan paksuus on 90mm jonka päällä on 150mm EPS eriste. Yläpohjan U-arvo on 0,2.
Erikoisuutena seinissä on pintalamellien vaakasuuntaisuus sekä se että se jää säärasitetuksi.

Kuvia runkovaiheesta.Pinnat ovat valmiit sekä sisältä että ulkoa.Erikoisuus on myös vesikaton rakenne, koska rakennuksessa ei ole kurkihirsiä eikä pilareita. CLT levy kantaa itsessään katon kuorman siirtäen kuormat ulkoseinille. Ulkoseinien leviäminen estetään jäykällä välipohjalla.

Mökki on valmistui 2017 vuoden alussa.
Kesällä 2017 ulkopinta on harmaantunut kainiisti rautasulfaattikäsittelyn ansiosta. Rautasulfaatti (rautavitrilli) toimii nopeutettuna puun harmaannuttajana ja antaa pinnalle mikrobikasvusuojan. Pinta on täysin huoltovapaa.


CLT levystä syntyy heti valmiit pinnat, seiniin, lattioihin, kattoihin, lauteisiin jne. Erillisiä pintamateriaaleja ei tarvita, jolloin kustannussäästö on merkittävä sekä materiaalien että työn osalta.


Saunaosastossa on käytetty väliseininä punatiilimuurausta sekä lasia. Suihkuosasto on muurattu punatiilestä ja tiilen pintaan on sivelty venelakka kolmeen kertaan vesieristeeksi. Toimiva yksinkertainen rakenne.

Lattiassa ei ole myöskään käytetty erillistä vesieristettä tai pinnoitetta.
Sauna-osasto on ollut käytössä 6kk ja rakenteet ovat toimineet moitteetta.

Esittelyvideo saunasta
https://www.youtube.com/watch?v=p1JUKEsrHfk


CLT Loma-asunto / OK-talo

Yrityksemme seuraava kehityskohde on toteuttaa omakotitalotasoinen (määräykset täyttävä) loma-asunto CLT-rakenteisena.

Kohteeseen on tulossa kellarikerros Lammin Betonin harkoista. Siitä ylöspäin koko rakenne on CLT rakenteinen.

Tässä käytettävät CLT tuotteet:
CLT elementti
-kuusipuu T24
-näkyvät lamellit vaakasuuntaiset

Ulkoseinät
-paksuus 206mm
-lamellit 5kpl

Väliseinät
-paksuus 90mm
-lamellit 3kpl

Välipohjat
-paksuus 138mm
-lamellit 3kpl

Yläpohja
-paksuus 90mm
-lamellit 3kpl

Kohteessa tutkitaan mm.

 • elementtisaumojen toteutusta ja tiivistämistä eri tekniikoilla

 • liimattujen lamellien kosteuskäyttäytymistä

 • Kuva kellarin seinän rakentamisesta. Seinät jäävät puhtaaksi betoniharkkpintaiseksi


  3D mallit elementeistä
  Kuva pystytyksestä


  Kun puhutaan CLT talosta, silloin kaikki rakenteet ovat umpipuuta. Lisäeristys tarvitaan vain yläpohjaan, joka voidaan asentaa suoraan CLT levyn päälle.


  CLT Tutkimushanke
  Aiheesta tehtiin tutkimusraportti jonka voit avata linkin kautta:
  Puuket Loppuraportti CLT tutkimus versio 2.pdf

  Ilmakuvaa työmaasta:

  http://youtu.be/8C7CA1yO-GM
  http://youtu.be/y27XtWLau24
  http://youtu.be/DGscvVZoUwI

  Esittelyvideo työmaasta:

  https://www.youtube.com/watch?v=V7Pta5xoxpA

  Asennusvideot työmaasta:

  https://www.youtube.com/watch?v=0td0PbhfWOs
  https://www.youtube.com/watch?v=VYXm7VNvBXc
  https://www.youtube.com/watch?v=pe9cwSbPCCg
  https://www.youtube.com/watch?v=5j5kK-GqBvI
  https://www.youtube.com/watch?v=G2dfAEng-kU

  Viimeksi muokattu 15.8.2018